Previewdomän ändrad

Vi har nyligen ändrat vår preview domän hos Websupport, den gamla domänen tidigare för denna webbplats var sagaupplands-brokommun.se.preview.binero.se

Framöver så måste ni använda den nya preview-domänen som för denna webbplats är sagaupplands-brokommun.se.websupportpreview.net
Den här temporära sidan kommer att stängas i slutet på Oktober.

Preview domain changed

We have recently changed our preview domain at Websupport, the old preview domain for this website was sagaupplands-brokommun.se.preview.binero.se

Going forward, the new preview domain for this website is available at
sagaupplands-brokommun.se.websupportpreview.net
This temporary page will be closed end of October.